PROGRAM PREDŠKOLE

Programom predškole obuhvaćena su sva upisana djeca u godini pred polazak u školu.

Program predškole odobren je od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i provodi se u obimu kako to zakon propisuje, svakodnevno te kroz njega osiguravamo okružje u kojem će dijete moći, sukladno svojim mogućnostima i sposobnostima, zadovoljiti interese i steći znanja, vještine i navike koje će mu omogućiti prilagodbu novim uvjetima života, rasta i razvoja koji ga očekuju u školi.

Provođenje programa predškole planira se tjedno, imajući na umu individualne potrebe svakog djeteta, program provode odgojitelji uz stručnu pomoć i superviziju pedagoga, psihologa i logopeda.

Po završetku pohađanja programa predškole dijete dobiva Potvrdu o završenoj predškoli koja je dio upisne dokumentacije u školi.