ESF – VRIJEME NIJE BREME

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
Sadržaj objava isključiva je odgovornost Dječjeg vrtića Nemo

EU Fondovi


Naziv projekta: Vrijeme nije breme

Nositelj projekta: Dječji vrtić Nemo
Područje provedbe projekta:
Grad Zagreb
Razdoblje provedbe projekta:
04. rujna 2018. – 03. ožujka 2021. (30 mjeseci)
Ukupna vrijednost projekta:
2.930.685,25 HRK
Iznos EU potpore:
2.491.082,46 HRK

Cilj projekta:

Unaprijediti rani i predškolski odgoj i obrazovanje dosljednom primjenom pedagoških standarda kroz pružanje produljenog boravka i smjenskog rada u dječjem vrtiću s iskazanom opravdanom potrebom a radom dječjeg vrtića s radnim vremenom duljim od 10 sati. Unaprjeđenje uvjeta za rad, kvalitete i raznolikosti u sustavu odgoja i obrazovanja kroz povećanje kvalitete rada s djecom u predškolskom odgoju (edukacije stručnog osoblja na planu boljeg upoznavanja s novim oblicima rada s djecom) i povećanje dostupnosti usluga odgoja i obrazovanja (uvođenje produženog boravka i smjenskog rada Dječjeg vrtića Nemo).

Aktivnosti projekta:

Element projekta 1: Osiguravanje usluga za djecu rane i predškolske dobi koje doprinose ravnoteži poslovnog i obiteljskog života kroz pružanje usluge smjenskog rada

  • Omogućena provedba smjenskog rada i produženog boravka Dječjeg vrtića Nemo
  • Pružena kvalitetna usluga odgojno – obrazovnog programa (smjenski rad i produženi rad, provedba zabavnih igara uz nabavljenu didaktičku opremu, provedba sportskog programa)
  • Nabavljena didaktička oprema, didaktička pomagala i didaktičke igračke

Element projekta 2: stručno usavršavanje odgojitelja/ica i stručnih suradnika/ica dječjeg vrtića „Nemo“

  • Omogućeno sudjelovanje na 12 stručnih edukacija za dva odgajatelja/ice i četiri stručna suradnika/ice koje sudjeluju u provedbi aktivnosti produženog boravka i smjenskog rada Dječjeg vrtića Nemo
  • Nabavljena stručna literatura

Promidžba i vidljivost:

  • Početna i završna konferencija
  • Izrada i distribucija letaka i plakata o projektu
  • Izrada rollup banera

Upravljanje projektom:

  • Interna evaluacija aktivnosti s ciljem unaprjeđenja i praćenja aktivnosti
  • Narativni i financijski izvještaji (10)

Rezultati projekta:

Unaprijeđen je rani i predškolski odgoj i obrazovanje dosljednom primjenom pedagoških standarda kroz pružanje produljenog boravka i smjenskog rada u dječjem vrtiću s iskazanom opravdanom potrebom a radom dječjeg vrtića s radnim vremenom duljim od 10 sati. Unaprjeđeni su uvjeti za rad, kvalitetu i raznolikost u sustavu odgoja i obrazovanja kroz povećanje kvalitete rada s djecom u predškolskom odgoju (edukacije stručnog osoblja na planu boljeg upoznavanja s novim oblicima rada s djecom) i povećanje dostupnosti usluga odgoja i obrazovanja (uvođenje produženog boravka i smjenskog rada Dječjeg vrtića Nemo).

Kontakt: Dječji vrtić NEMO
Irena Burić, voditeljica projekta
Adresa: Našička 6 i Našička 12, 10 000 Zagreb
Kontakt: 01/3668-815
E–mail: nemovrtic@gmail.com
Web stranica: www.vrtic-nemo.hr