SMJENSKI I PRODULJENI RAD VRTIĆA - ESF PROJEKT

Naziv projekta:
Vrijeme nije breme

Kratki opis projekta:  Projektom „Vrijeme nije breme“ omogućit će se uvođenje smjenskog rada za minimalno 12 djece i produljenog boravka za minimalno 15 djece u Dječji vrtić Nemo čime će se omogućiti usklađivanje poslovnog i obiteljskog života kroz prilagođavanje radnog vremena dječjeg vrtića radnom vremenu roditelja. Također, projektom će se omogućiti dodatno stručno usavršavanje minimalno 6 stručnjaka koji rade u dječjem vrtiću, što će povećati kvalitetu provedbe programa predškolskog odgoja i naobrazbe.

Nositelj projekta:  Dječji vrtić Nemo

Područje provedbe projekta:  Grad Zagreb

Trajanje projekta:  04.09.2018. – 04.03.2021.

Vrijednost projekta:  UKUPNO: 2.930.685,25 HRK

Iznos EU potpore: 2.930.685,25 HRK

Cilj projekta:  Projektom „Vrijeme nije breme“ omogućit će se uvođenje smjenskog rada i produljenog boravka u Dječji vrtić Nemo čime će se omogućiti usklađivanje poslovnog i obiteljskog života kroz prilagođavanje radnog vremena dječjeg vrtića radnom vremenu roditelja. Također, projektom će se omogućiti dodatno stručno usavršavanje stručnjaka koji rade u dječjem vrtiću, što će povećati kvalitetu provedbe programa predškolskog odgoja i naobrazbe.

Aktivnosti projekta:

  • Omogućena provedba smjenskog rada i produženog boravka Dječjeg vrtića Nemo
  • Pružena kvalitetna usluga odgojno – obrazovnog programa (smjenski rad i produženi rad, provedba zabavnih igara uz nabavljenu didaktičku opremu, provedba sportskog programa)
  • Nabavljena didaktička oprema, didaktička pomagala i didaktičke igračke
  • Omogućeno sudjelovanje na 12 stručnih edukacija za dva odgajatelja/ice i četiri stručna suradnika/ice koje sudjeluju u provedbi aktivnosti produženog boravka i smjenskog rada Dječjeg vrtića Nemo
  • Nabavljena stručna literatura
  • Promidžba i vidljivost: početna i završna konferencija, izrada i distribucija letaka i plakata o projektu, izrada rollup banera
  • Upravljanje projektom: interna evaluacija aktivnosti s ciljem unaprjeđenja i praćenja aktivnosti, narativni i financijski izvještaji (10)

Kontakt:  Dječji vrtić Nemo

Adresa: Našička 6, 10 000 Zagreb
Kontakt: 01/3668-815
E – mail:   djecji.vrtic.nemo@zg.t-com.hr ,
www.vrtic-nemo.hr
 

EU Fondovi

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
Sadržaj objava isključiva je odgovornost Dječjeg vrtića Nemo